Bagong tax sa malalaking korporasyon, makakatulong sa homeless arena sa San Francisco, California

Bagong tax sa malalaking korporasyon, makakatulong sa homeless arena sa San Francisco, California

Binigyan ng San Francisco Board of Election sa California na maisama sa referendum vote sa November ang pagpataw ng karagdagang buwis sa mga kumpanyang kumikita ng higit sa 50 milyon U.S buck kada taon upang makatulong sa pagresolba ng lumalalang homeless arena sa syudad.

For added videos: /
For Files Update, search recommendation from: /

Test out our official social media accounts:
e
e
e
Instagram story – @UNTVLife

The truth is be elated to fragment however plot now not re-add.

You May Also Like

About the Author: Westside Properties News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *